SONY Bravia Televisie Gebruikershandleiding - Handleidingen+ (2023)

SONY Bravia Televisie Gebruikershandleiding

SONY Bravia Televisie Gebruikershandleiding - Handleidingen+ (1)

SONY Bravia Televisie Gebruikershandleiding - Handleidingen+ (2)

Lees deze handleiding voordat u dit product gebruikt

Sony-klantenservice

VERENIGDE STATEN:
https://www.sony.com/tvsupport

Je hebt:
https://www.sony.ca/support

Verenigde Staten Canada
1.800.222.SONY 1.877.899.SONY
Bel het telefoonnummer dat vermeld staat op uw garantiekaart/polis.

Breng het product niet terug naar de winkel.

SONY Bravia Televisie Gebruikershandleiding - Handleidingen+ (3)

XR-75X90J / 75X90CJ / 65X90J / 65X90CJ / 55X90J / 55X90CJ / 50X90J

Inhoud verbergen

1Over handleidingen

2BELANGRIJKE MEDEDELING

3Veiligheidsinformatie

4Afstandsbediening en tv

4.1 Richtlijnen voor IR-afstandsbedieningen

5 Bevestig de tv aan de muur

6Problemen oplossen

(Video) Sony Smart TV: How to HARD FACTORY RESET without Remote (Use Buttons on TV)

7Specificaties

8Documenten/bronnen

8.1Referenties

8.2 Gerelateerde handleidingen/bronnen

Over handleidingen

Deze TV wordt geleverd met de volgende handleidingen. Bewaar de handleidingen voor toekomstig gebruik.

installatie gids
• TV installatie en configuratie.

SONY Bravia Televisie Gebruikershandleiding - Handleidingen+ (4)

Naslaggids (deze handleiding) / Beveiligingsdocumentatie
• Veiligheidsinformatie, afstandsbediening, probleemoplossing, wandmontage, specificatie, etc.

SONY Bravia Televisie Gebruikershandleiding - Handleidingen+ (5)

Help (gids op het scherm)
• Instellingen, functies, internetverbinding, probleemoplossing, enz.
• Om toegang te krijgen, drukt u op de HELP-knop op de afstandsbediening en selecteert u Helpgids.

SONY Bravia Televisie Gebruikershandleiding - Handleidingen+ (6)

• U kunt de hulp bekijken met uw smartphone.

SONY Bravia Televisie Gebruikershandleiding - Handleidingen+ (7)

https://rd1.sony.net/help/tv/iusltn1/h_usltn/

Instelmenu's kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

BELANGRIJK - Lees de softwarelicentie voor eindgebruikers
overeenkomst voordat u uw Sony-product gebruikt. Door uw product te gebruiken, gaat u akkoord met de licentieovereenkomst voor eindgebruikerssoftware. De softwarelicentieovereenkomst tussen u en Sony is online beschikbaar op de Sony-website (https://www.sony.net/tv-software-licenses/) of op uw productscherm. Druk op (Snelle instellingen) op de afstandsbediening en selecteer [Instellingen] → [Systeem] → [Over] → [Juridische informatie] → [Licentieovereenkomst voor eindgebruikers].

Annotatie:
• Afbeeldingen en illustraties die in de Installatiehandleiding en deze handleiding worden gebruikt, zijn alleen ter referentie en kunnen afwijken van het eigenlijke product.

De 75"-klasse heeft een zichtbare beeldgrootte van 74,5 inch (189,3 cm), de 65"-klasse heeft een zichtbare beeldgrootte van 64,5 inch (163,9 cm), de 55"-klasse heeft een zichtbare beeldgrootte Beeldgrootte van 54,6 inch (138,8 cm). cm) en de 50″ klasse heeft een zichtbare beeldgrootte van 49,5 inch (125,7 cm) (diagonaal gemeten)

Positie van identificatie-tags
Op de achterkant van de tv zitten stickers met het modelnummer van de tv en voedingsinformatie.

BELANGRIJKE MEDEDELING

gegevens eigenaar
Het model- en serienummer bevinden zich aan de zijkant en/of achterkant van de TV. Voer deze nummers in de onderstaande velden in. Raadpleeg deze wanneer u contact opneemt met uw Sony-dealer over deze tv.
Modelnaam __________________
Serienummer._____________________

BELANGRIJKE MEDEDELING VOOR MEXICO
De werking is onderhevig aan de volgende twee voorwaarden: (1) dit apparaat of apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en (2) dit apparaat of apparaat moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking kan veroorzaken.

Informatie over het certificaatnummer vindt u op het verpakkingsetiket en/of product.

Opmerking: dit product gebruikt de volgende module voor draadloze functionaliteit:

Model: DHUR-SY63
Merk: Wistron NeWeb Corporation

(Video) Stel je nieuwe Sony Bravia TV in.

NB
Gebruik deze stekker niet met een verlengsnoer, stopcontact of ander stopcontact, om elektrische schokken en contact met de messen te voorkomen, tenzij de messen er volledig in kunnen worden gestoken.
• Gebruik de TV alleen met 110 V – 240 V AC (USA/Canada 120 V AC).

Annotatie:
• Deze TV is uitgerust met een QAM-demodulator waarmee u gratis digitale kabeltelevisieprogramma's kunt ontvangen via een abonnementsservice van een kabelaanbieder. De beschikbaarheid van digitale kabel-tv-programma's in uw regio is afhankelijk van het type programma en het signaal dat door uw kabelserviceprovider wordt geleverd.

veiligheidsinformatie

Kennisgeving aan klanten in de Verenigde Staten van Amerika

Conformiteitsverklaring van de leverancier
Merknamen: SONY
Model: XR-75X90J / XR-75X90CJ / XR-65X90J / XR-65X90CJ / XR-55X90J / XR-55X90CJ / XR-50X90J
Verantwoordelijke instantie: Sony Electronics Inc.
Adres: 16535 Via Esprillo, San Diego, CA 92127 VS
Telefoonnummer: 858-942-2230

FCC-gerelateerde informatie:

Deze apparatuur is getest en voldoet aan de limieten voor een digitaal apparaat van klasse B, volgens deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn opgesteld om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een residentiële installatie. Deze apparatuur genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen en kan, indien niet geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructies, schadelijke interferentie aan radiocommunicatie veroorzaken. Er is echter geen garantie dat er geen interferentie zal optreden in een bepaalde installatie. Als dit apparaat schadelijke interferentie veroorzaakt aan radio- of televisieontvangst, wat kan worden bepaald door het apparaat uit en weer aan te zetten, wordt de gebruiker aangemoedigd om te proberen de interferentie te corrigeren door een of meer van de volgende maatregelen:

 • Heroriënteer of verplaats de ontvangstantenne.
 • Vergroot de afstand tussen het apparaat en de ontvanger.
 • Sluit de apparatuur aan op een stopcontact op een ander circuit dan dat waarop de ontvanger is aangesloten.
 • Raadpleeg de dealer of een ervaren radio-/tv-technicus voor hulp.

In overeenstemming met de FCC-regels, wordt u gewaarschuwd dat wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk in deze handleiding zijn goedgekeurd, uw bevoegdheid om deze apparatuur te bedienen, ongeldig kunnen maken.

veiligheid en regelgeving
5GHz-banden zijn beperkt tot gebruik binnenshuis.

Kennisgeving aan klanten in Canada
Dit apparaat bevat licentievrije zendontvangers die voldoen aan de vergunningvrije RSS('s) van Innovation, Science and Economic Development Canada. Het gebruik ervan is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden:
(1) Dit apparaat mag geen interferentie veroorzaken.
(2) Dit apparaat moet elke interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking van het apparaat kan veroorzaken.

Om radiostoring van de gelicentieerde service te voorkomen, is dit apparaat bedoeld voor gebruik binnenshuis en uit de buurt van ramen om maximale bescherming te bieden. Buiten opgestelde apparatuur (of de bijbehorende zendantenne) is vergunningplichtig.

Krachtige radars zijn toegewezen als primaire gebruikers (d.w.z. prioritaire gebruikers) van de 5250-5350 MHz- en 5650-5850 MHz-banden en deze radars kunnen interferentie en/of schade aan LE-LAN-apparatuur veroorzaken.

Kennisgeving aan klanten in de Verenigde Staten van Amerika en Canada

Deze apparatuur voldoet aan de FCC/IC-limieten voor blootstelling aan straling die zijn opgesteld voor een ongecontroleerde omgeving en voldoet aan de FCC-regels voor blootstelling aan radiofrequentie (RF) en RSS-102 van de IC-regels voor blootstelling aan radiofrequentie (RF). Dit apparaat moet worden geïnstalleerd en gebruikt op een afstand van ten minste 20 cm of meer van het lichaam van de persoon tot de radiator (exclusief ledematen: handen, polsen, voeten en enkels).

Dit apparaat en zijn antenne(s) mogen niet samen met een andere antenne of zender worden geplaatst of gebruikt, behalve onder de toekenningsvoorwaarde.

Informatie over compatibele wandsteunen

Gebruik de volgende muurbeugel van Sony bij uw tv-model.

SONY Bravia Televisie Gebruikershandleiding - Handleidingen+ (8)

Gebruik met andere muurbevestigingen* 2 kan leiden tot instabiliteit en schade aan eigendommen of persoonlijk letsel.

*1 Alleen beperkte regio/land/tv-model.
*2 Ga voor instructies over het gebruik van de muurbeugel met uw tv naar:https://www.sony.com/am/supportvoor uw tv-model en download "Wall Mount".

aan klanten

TV-installaties vereisen voldoende specialistische kennis. Zorg ervoor dat u de installatie laat uitvoeren door een Sony-dealer of erkende aannemer en let goed op de veiligheid tijdens de installatie.

Voordat u uw tv instelt

Sommige tv-modellen worden geleverd met een vrijstaande tafelstandaard, zodat je je tv direct aan de muur kunt monteren. Als je de TV aan de muur wilt bevestigen, zie "De TV aan de muur bevestigen". Als u de TV niet aan de muur monteert, moet u de tafelstandaard bevestigen (zie Installatiehandleiding).

Houd bij het instellen van uw tv rekening met het volgende:

 • Koppel alle kabels los wanneer u de tv draagt.
 • Draag de tv met het juiste aantal mensen; grotere tv's vereisen twee of meer mensen.
 • De juiste handpositie bij het dragen van de tv is erg belangrijk voor de veiligheid en om schade te voorkomen.

SONY Bravia Televisie Gebruikershandleiding - Handleidingen+ (9)

 • Zorg voor voldoende ventilatie van uw tv, zie veiligheidsdocumentatie.
 • Stel het scherm voor de beste beeldkwaliteit niet bloot aan direct licht of zonlicht.
 • Installeer de tv niet in een kamer met reflecterende wand- en vloermaterialen.
 • Verplaats de tv niet van een koude naar een warme omgeving. Plotselinge veranderingen in de kamertemperatuur kunnen vochtcondensatie veroorzaken. Hierdoor kan de tv een slecht beeld en/of slechte kleur weergeven. Laat in dat geval het vocht volledig verdampen voordat u de tv aanzet.

Beveilig de tv

Sony raadt ten zeerste aan maatregelen te nemen om te voorkomen dat de tv omvalt.
Onbeschermde televisies kunnen kantelen en materiële schade, ernstig letsel of zelfs de dood veroorzaken.

Voorkom dat de tv omvalt

 • Bevestig de tv aan een muur en/of een standaard.
 • Laat kinderen niet op meubels en televisies spelen of klimmen.
 • Plaats of hang niets op de TV.
 • Installeer de tv nooit op:
  • gladde, onstabiele en/of oneffen oppervlakken.
  • Meubels die gemakkelijk als opstapje gebruikt kunnen worden, zoals B. een ladekast.
 • Installeer de tv op een plek waar hij niet getrokken, geduwd of omgestoten kan worden.
 • Installeer de tv zo dat de tv-tafelstandaard niet buiten de standaard uitsteekt (niet meegeleverd). Als de tafelstandaard uit de standaard steekt, kan de tv omvallen, vallen en persoonlijk letsel of schade aan de tv veroorzaken.

SONY Bravia Televisie Gebruikershandleiding - Handleidingen+ (10)

 • Leg alle netsnoeren en aansluitkabels buiten het bereik van nieuwsgierige kinderen.

Aanbevolen maatregelen voor het beveiligen van de TV

(Video) De BESTE instellingen voor je SONY televisie!

Neem de volgende voorzorgsmaatregelen in acht wanneer u uw tv op een standaard monteert (niet meegeleverd).

 1. Bevestig de standaard voor de tv.
  Zorg ervoor dat de standaard het gewicht van de tv voldoende kan dragen. Gebruik twee hoekbeugels (niet meegeleverd) om de standaard vast te zetten. Gebruik de juiste hardware voor elke balk om:
  • Bevestig een zijde van de hoekschoor aan de muurstijl.
  • Bevestig de andere kant aan de standaard.SONY Bravia Televisie Gebruikershandleiding - Handleidingen+ (11)
 2. Bevestig de tv aan de standaard.
  Gebruik de optionele hardware die als volgt wordt vermeld (niet inbegrepen):
  • M6-machineschroeven (geschroefd in de achterkant van de tv).
  • Een schroef of iets dergelijks (bevestigen aan de standaard).
  • Touw of ketting (sterk genoeg om het gewicht van de tv te dragen). Zorg ervoor dat het touw of de ketting niet te slap hangt.SONY Bravia Televisie Gebruikershandleiding - Handleidingen+ (12)De lengte van de M6-machineschroef verschilt afhankelijk van de diameter van de kabel of ketting. Zie de afbeelding hieronder.SONY Bravia Televisie Gebruikershandleiding - Handleidingen+ (13)
 3. Veranker de tv aan de muur met bouten, muurpluggen en ketting (of touw).SONY Bravia Televisie Gebruikershandleiding - Handleidingen+ (14)SONY Bravia Televisie Gebruikershandleiding - Handleidingen+ (15)Neem de lengte van de oogbout M6 uit de volgende afbeelding.SONY Bravia Televisie Gebruikershandleiding - Handleidingen+ (16)

Annotatie:

 • Uw tv kan worden geleverd met schroeven aan de achterkant van de tv, afhankelijk van het tv-model. (Ze worden bevestigd aan de schroefgaten van de muurbevestiging.) Zorg ervoor dat u de bovenste twee schroeven verwijdert voordat u de tv aan een muur verankert.
 • Door de tv aan de standaard te bevestigen zonder de tv en standaard aan de muur te bevestigen, is de tv minimaal beschermd tegen omvallen. Volg voor verdere bescherming de drie aanbevolen acties.

De BRAVIA® 4K TV-ervaring
Bedankt dat je voor Sony hebt gekozen! Uw nieuwe BRAVIA®-tv opent de deur naar de "4K TV-ervaring". Dit document helpt u om het meeste uit uw tv te halen.
Neem even de tijd om uw tv te registreren op:
VS.:https://productregistration.sony.com
Je hebt:https://www.sony.ca/registration

Vier stappen naar de 4K TV-ervaring

Setup, Quelle, Sound en Setup.

 1. zet dat
  Nu u de beste keuze voor lcd-tv-technologie met led-achtergrondverlichting hebt gemaakt, moet u alle accessoires uitpakken voordat u uw tv installeert.
 2. Bron
  Om de adembenemende details van uw BRAVIA-TV te ervaren, hebt u toegang tot HD-programmering nodig.
  • Upgrade uw signaal of inhoudsbron naar high definition (4K) door contact op te nemen met uw HD-serviceprovider.
  • Breng de verbluffende resolutie van uw Sony 4K Ultra HD-tv tot leven met de Sony 4K Ultra HD Blu-ray-speler. (Beschikbaarheid afhankelijk van regio)
  • Ontvang uitzendingen via de ether in HD-kwaliteit met een antenne die rechtstreeks op de achterkant van uw tv is aangesloten. Bezoekhttps://www.antennaweb.orgvoor meer informatie over antenneselectie en -configuratie.
  • Ontdek de rijkdom aan entertainment die nu beschikbaar is op een super high definition Sony Blu-ray Disc™-speler en andere HD-apparaten.
 3. Klang
  Maak de high-definition ervaring compleet met een Sony BRAVIA Sync™ surround sound-systeem of A/V-ontvanger.
 4. Opgericht
  Stel je tv in en sluit je bronnen aan. Gebruik Ultra High Speed ​​​​HDMI-kabels (High-Definition Multimedia Interface) om de hoogste kwaliteit voor uw HD-ervaring te garanderen.

Deze tv geeft alle video-ingangssignalen weer met een resolutie van 3840 punten × 2160 lijnen.

Annotatie:
• Zie "Specificaties" in deze handleiding voor meer informatie over ondersteunde formaten.
• Raadpleeg de online help voor informatie over ondersteunde pc-indelingen.

afstandsbediening en televisie

SONY Bravia Televisie Gebruikershandleiding - Handleidingen+ (17)

SONY Bravia Televisie Gebruikershandleiding - Handleidingen+ (18)

Richtlijnen voor IR-afstandsbedieningen
 • Richt je afstandsbediening rechtstreeks op de IR-sensor van je tv.
 • Zorg ervoor dat er geen objecten het pad tussen de afstandsbediening en de IR-sensor van je tv blokkeren.

SONY Bravia Televisie Gebruikershandleiding - Handleidingen+ (19)

 • TL-verlichting kan uw afstandsbediening storen; probeer de fluorescerende l. Schakel de versterker uit.
 • Als u problemen heeft met de afstandsbediening, plaatst of vervangt u de batterijen en controleert u of ze correct zijn geplaatst.

Installatie van de tv aan de muur

De optionele wandmontagebeugel gebruiken (alleen SU-WL855)* (niet meegeleverd)

aan klanten:
Om productbeschermings- en veiligheidsredenen raadt Sony u ten zeerste aan uw tv te laten installeren door Sony-dealers of erkende aannemers. Probeer het niet zelf te installeren.

Aan Sony-dealers en aannemers:
Besteed veel aandacht aan de veiligheid tijdens de installatie, het reguliere onderhoud en de inspectie van dit product.

Montagevoorschrift Muurbeugel
Raadpleeg voor installatie-instructies voor wandmontage de installatie-informatie (wandmontage) op de Sony-website voor klantenondersteuning voor uw tv-model op het volgende adres.https://www.sony.com/am/support

 • Volg de instructiehandleiding die bij de muurbevestiging voor uw model is geleverd. Er is voldoende expertise vereist bij het installeren van deze tv, vooral om de sterkte van de muur te bepalen die het gewicht van de tv kan dragen.
 • Sony is niet verantwoordelijk voor schade of letsel veroorzaakt door verkeerd gebruik of onjuiste installatie.
 • De lengte van de schroef voor de wandmontage hangt af van de dikte van de wandmontage. Zie de afbeelding hieronder.

SONY Bravia Televisie Gebruikershandleiding - Handleidingen+ (20)

 • Bewaar de ongebruikte schroeven en tafelstandaard op een veilige plaats totdat u klaar bent om de tafelstandaard te bevestigen. Houd de schroeven uit de buurt van kleine kinderen.

Annotatie:
• Lees de meegeleverde veiligheidsdocumentatie voor aanvullende veiligheidsinformatie.
* Alleen voor beperkte regio/land/tv-model.

De optionele wandmontagebeugel gebruiken (behalve SU-WL855) (niet meegeleverd)

De gebruiksaanwijzing van deze tv bevat alleen de stappen om de tv voor te bereiden op wandmontage voordat u hem aan de muur monteert.

Uw tv kan aan de muur worden bevestigd met behulp van een geschikte muurbeugel (niet meegeleverd). Als de tafelstandaard aan de tv is bevestigd, moet de tv mogelijk de tafelstandaard losmaken; zie "De tafelstandaard loskoppelen van de TV".

Bereid de tv voor op de wandmontage voordat u kabelverbindingen maakt.

Omwille van productbescherming en veiligheidsredenen raadt Sony ten zeerste aan dat u uw tv aan de muur laat monteren door gekwalificeerde professionals. Probeer het niet zelf te installeren.

 • Volg de instructiehandleiding die bij de muurbevestiging voor uw model is geleverd. Er is voldoende expertise vereist bij het installeren van deze tv, vooral om de sterkte van de muur te bepalen die het gewicht van de tv kan dragen.
 • De schroeven om de muurbeugel aan de tv te bevestigen worden niet meegeleverd.
 • De lengte van de schroef voor de wandmontage hangt af van de dikte van de wandmontage. Zie de afbeelding hieronder.

SONY Bravia Televisie Gebruikershandleiding - Handleidingen+ (21)

 • Raadpleeg de onderstaande tabel voor het gatenpatroon voor wandmontage.

SONY Bravia Televisie Gebruikershandleiding - Handleidingen+ (22)

 • Bewaar de ongebruikte schroeven en tafelstandaard op een veilige plaats totdat u klaar bent om de tafelstandaard te bevestigen. Houd de schroeven uit de buurt van kleine kinderen.

Annotatie:
• Lees de meegeleverde veiligheidsdocumentatie voor aanvullende veiligheidsinformatie.
• Ga voor meer gedetailleerde informatie naar de Sony-website voor klantenondersteuning.*
* Alleen voor beperkte regio/land/tv-model.

 1. Verwijder de schroeven aan de achterkant van de tv.SONY Bravia Televisie Gebruikershandleiding - Handleidingen+ (23)
 2. Bevestig het hulpmiddel voor wandmontage (meegeleverd met de tv) aan de achterkant van de tv (zodat deze evenwijdig aan de muur is).SONY Bravia Televisie Gebruikershandleiding - Handleidingen+ (24)
 3. Bevestig de muurbeugel (niet meegeleverd) met de schroeven (niet meegeleverd).SONY Bravia Televisie Gebruikershandleiding - Handleidingen+ (25)

Annotatie:
• Stel bij gebruik van een elektrische schroevendraaier het koppel in op ongeveer 1,5 N·m {15 kgf·cm}.
• Zorg ervoor dat u de adapter voor wandmontage bevestigt wanneer u deze aan de tv bevestigt. Gebruik alleen een platte schroevendraaier om het accessoire voor wandmontage te installeren. Het gebruik van ander gereedschap kan de adapter voor wandmontage te strak aandraaien en de tv beschadigen.

Maak de tafelstandaard los van de tv

 1. Verwijder één kant van de tafelstandaard tegelijk. Houd de tafelstandaard met beide handen vast terwijl de andere personen de tv optillen.SONY Bravia Televisie Gebruikershandleiding - Handleidingen+ (26)
 2. Herhaal de vorige stap en verwijder de andere kant van de tafelstandaard.

Annotatie:

 • Er zijn drie of meer mensen nodig om de tafelstandaard te verwijderen.
 • Gebruik geen overmatige kracht bij het losmaken van de tafelstandaard van de tv, aangezien de tv hierdoor kan vallen, wat kan leiden tot persoonlijk letsel of schade aan de tv.
 • Behandel de tafelstandaard voorzichtig om schade aan de TV te voorkomen.
 • Wees voorzichtig bij het optillen van de tv, aangezien de tafelstandaard kan vallen en letsel kan veroorzaken.
 • Wees voorzichtig wanneer u de tafelstandaard van de tv verwijdert, zodat deze niet omvalt en het oppervlak waarop de tv is geplaatst beschadigt.
 • Verwijder de tafelstandaard alleen om de accessoires op de tv te installeren.
 • Zorg ervoor dat de tv rechtop staat voordat u hem aanzet. Zet de TV niet aan met het LCD-scherm naar beneden gericht om een ​​ongelijkmatig beeld te voorkomen.

Het probleem oplossen

Algemene probleemoplossing voor problemen zoals: zwart scherm, geen geluid, bevroren beeld, tv reageert niet of netwerk is losgekoppeld, volg deze stappen.

 1. Start uw tv opnieuw op door de aan/uit-knop op de afstandsbediening ongeveer vijf seconden ingedrukt te houden. De tv start opnieuw op. Als de tv niet herstelt, koppelt u het netsnoer los en drukt u kort op de aan/uit-knop op de tv. Wacht twee minuten en steek de stekker in het stopcontact. Of houd de aan/uit-knop op de tv ongeveer 40 seconden ingedrukt totdat de tv wordt uitgeschakeld.
 2. Open het Help-menu door op HELP op de afstandsbediening te drukken.
 3. Verbind je tv met internet en voer een software-update uit. Sony raadt u aan uw tv-software up-to-date te houden. Software-updates bieden nieuwe functies en prestatieverbeteringen.
 4. Bezoek de ondersteuningswebsite van Sony (informatie aan het einde van deze handleiding).
 5. Voer de fabrieksreset uit.

Wanneer u de tv aansluit, kan de tv mogelijk een tijdje niet worden ingeschakeld, zelfs niet als u op de aan/uit-knop op de afstandsbediening of op de tv drukt.
De initialisatie van het systeem kost tijd. Wacht ongeveer een minuut en druk er dan nogmaals op.

Zet de tv terug naar fabrieksinstellingen
WAARSCHUWING: Bij het resetten worden al uw aangepaste instellingen gewist, inclusief de instelling voor ouderlijk toezicht.

(Video) Sony | Connect your LCD TV with built-in Wi-Fi to a wireless network (models sold 2013 and earlier)

 • U kunt de tv terugzetten op de fabrieksinstellingen door [Factory reset] te selecteren. Zie de online help voor informatie over het selecteren van [Terugzetten op fabrieksinstellingen].
 • Koppel het netsnoer los om de fabrieksinstellingen te herstellen. Houd de aan/uit-knop op de tv ingedrukt en steek de stekker in het stopcontact.
 • Om veiligheidsredenen moet u, voordat u uw tv weggooit, verkoopt of aan iemand anders geeft, ervoor zorgen dat u alle persoonlijke en accountgegevens verwijdert door: ontkoppelen/afmelden, afmelden en alle netwerkdiensten uitschakelen, en de tv terugzetten naar de fabrieksinstellingen.

De afstandsbediening werkt niet.
• Vervang de batterijen.

Het wachtwoord voor ouderlijk toezicht is vergeten.
• Voer 4357 in als pincode en voer de nieuwe pincode in.

Het wachtwoord voor het bestand met beperkte prestaties is vergeten.
• Fabrieksreset forceren.

SONY Bravia Televisie Gebruikershandleiding - Handleidingen+ (27)

specificaties

SONY Bravia Televisie Gebruikershandleiding - Handleidingen+ (28)SONY Bravia Televisie Gebruikershandleiding - Handleidingen+ (29)SONY Bravia Televisie Gebruikershandleiding - Handleidingen+ (30)

 1. 2 – 36 voor NEXTGEN TV-scangebied in de VS
 2. Als 4096 × 2160p wordt ingevoerd en [Breedbeeldmodus] is ingesteld op [Normaal], wordt de resolutie weergegeven als 3840 × 2160p. Om 4096 × 2160p weer te geven, stelt u de instelling [Breedbeeldmodus] in op [Volledig 1] of [Volledig 2].
 3. Raadpleeg het OSD-menu om [HDMI-signaalformaat] in te stellen.
 4. Zie de online help voor details.
 5. Alleen HDMI IN 3 & 4. Gebruik Ultra High Speed ​​HDMI-kabel om aan te sluiten.
 6. Sluit je audiosysteem aan op HDMI IN 3 om het tv-geluid naar je audiosysteem te leiden.
 7. Het opgegeven stand-byvermogen wordt bereikt nadat de tv de noodzakelijke interne processen heeft voltooid.
 8. Het stroomverbruik in stand-by neemt toe wanneer uw tv is aangesloten op het netwerk.

Annotatie:
• Beschikbaarheid van optionele accessoires is afhankelijk van land/regio/tv-model/voorraadniveau.
• Ontwerp en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
• Voor het gebruik van de Google Assistent zijn mogelijk abonnementen op services en applicaties vereist en er kunnen aanvullende voorwaarden en/of kosten van toepassing zijn.

Licentie-informatie

 • De termen HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface en het HDMI-logo zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van HDMI Licensing Administrator, Inc.
 • Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, Dolby Audio en het dubbel-D-symbool zijn handelsmerken van Dolby Laboratories Licensing Corporation. Vervaardigd onder licentie van Dolby Laboratories. Vertrouwelijke niet-gepubliceerde werken. Copyright © 1992-2020 Dolby Laboratories. Alle rechten voorbehouden.
 • Gracenote, het Gracenote-logo en -logotype, het "Powered by Gracenote"-logo zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van Gracenote, Inc. in de VS en/of andere landen.
 • Google TV en gerelateerde logo's zijn handelsmerken van Google LLC.
 • Zie voor DTS-patentenhttp://patents.dts.com. Vervaardigd onder licentie van DTS, Inc. DTS, Digital Surround en het DTS-logo zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van DTS, Inc. in de Verenigde Staten en andere landen. ©2020 DTS, Inc. ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN.
 • Netflix is ​​een geregistreerd handelsmerk van Netflix, Inc.
 • TUXERA is een gedeponeerd handelsmerk van Tuxera Inc. in de VS en andere landen.
 • Alle andere handelsmerken zijn het eigendom van hun respectieve eigenaars.

SONY Bravia Televisie Gebruikershandleiding - Handleidingen+ (31)

Voor uw gemak

Online registratie: zorg ervoor dat u uw tv registreert.
Verenigde Staten https://productregistration.sony.com
Je hebt https://www.sony.ca/registration

SONY Bravia Televisie Gebruikershandleiding - Handleidingen+ (33)

https://www.sony.com/tvsupport
https://www.sony.ca/support
https://esupport.sony.com/ES/LA/

© 2021 Sony Corporation Gedrukt in Mexico

Documenten/bronnen

SONY Bravia-tv[pdf] Gebruiksaanwijzing
Bravia Televisie, XR-75X90J, 75X90CJ, 65X90J, 65X90CJ, 55X90J, 55X90CJ, 50X90J

referenties

Gerelateerde gidsen/bronnen

 • INSIGNIA LED TV Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding

  INSIGNIA LED TV Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding - Downloaden

 • Sony DSC-RX100 Gebruikershandleiding

  Sony DSC-RX100 Gebruikershandleiding - Downloaden

 • LG TV-gebruikershandleiding

  NANO80* NANO85* NANO89* • Lees veiligheids- en regelgeving. Afhankelijk van model (2104-REV03) www.lq.com/support

 • TCL Roku TV-gebruikershandleiding

  TCL Roku TV Gebruikershandleiding - Downloaden [Geoptimaliseerd] TCL Roku TV Gebruikershandleiding - Downloaden

Videos

1. Sony TV w/ Google TV: How to Update System Software & Firmware
(WorldofTech)
2. How to Connect a TV to AVR surround sound Receiver
(All About Home Electronics.com)
3. how to connect optical cable to tv
(Bhupinder Tube)
4. Sony Bravia TV auto tuning channel setup For LED TV
(Online TV Services)
5. How to FIXED WALL MOUNT for (LCD & LED) TV / SUPER Easy Way
(Mr. DK DIY)
6. How to cast content to your Sony TV
(Sony Europe)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Lidia Grady

Last Updated: 05/07/2023

Views: 5324

Rating: 4.4 / 5 (65 voted)

Reviews: 88% of readers found this page helpful

Author information

Name: Lidia Grady

Birthday: 1992-01-22

Address: Suite 493 356 Dale Fall, New Wanda, RI 52485

Phone: +29914464387516

Job: Customer Engineer

Hobby: Cryptography, Writing, Dowsing, Stand-up comedy, Calligraphy, Web surfing, Ghost hunting

Introduction: My name is Lidia Grady, I am a thankful, fine, glamorous, lucky, lively, pleasant, shiny person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.